Koti

Hygienia

Auto

Vene

Nano4life tuotteiden maahantuonti ja myynti

NANO FINLAND OY
SUOMEN VIRALLINEN NANO4LIFE TUOTTEIDEN MAAHANTUOJA

Myös korjaus- ja pinnoitustyöt yrityksille ja kotitalouksille

NANO4LIFE / NANO FINLAND OY

Tietosuojaseloste

Nano Finland Oy (nano4life.fi) on sitoutunut kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja ja EU-asetusta 2016/679.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, kuinka keräämme ja käytämme sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja nano4life.fi tietojenkäsittelytoimintojen aikana ja mitä oikeuksia sinulla on näiden tietojen suhteen. Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitamme tunnistettavia tietoja sinusta tai muusta tunnistettavasta henkilöstä.

Voimme aika ajoin esittää muita tietosuojaa koskevia ilmoituksia, jotka koskevat näissä ilmoituksissa määriteltyjä nano4life.fi tietojenkäsittelytoimintojen alueita. Jos tällaisten ilmoitusten ja tämän lausunnon välillä on eroja, on ilmoituksia pidettävä ensisijaisina tähän lausuntoon verrattuna.

Sinun ei ole pakko toimittaa henkilökohtaisia tietoja Nano Finland Oy:lle. Jos et halua antaa henkilökohtaisia tietojasi Nano Finland Oy:lle, emme välttämättä pysty toimittamaan sinulle tilaamiasi tuotteita tai vastaamaan tekemiisi kyselyihin.

1. Mitä henkilötietoja Nano Finland Oy kerää ja käsittelee?

Nano4life.fi kerää henkilötietoja suoraan sinulta ja muista saatavissa olevista lähteistä soveltuvan ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä ja käytännöstä muuta johdu, henkilötietojen ryhmiin, joita kerätään ja käsitellään tietojenkäsittelykontekstissa, kuuluvat:

 • Antamasi tiedot: Kun luot tilin verkkokauppaa tai muutoin olet vuorovaikutuksessa kanssamme (joko suoraan tai palveluitamme käyttävän asiakasorganisaation tai muun kolmannen osapuolen kautta), saatamme kysyä tietojasi, kuten nimesi, katuosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, yrityksen ja sen y-tunnuksen sekä tilaamiesi tuotteiden toimitusosoitteen.
 • Tekniset tiedot: Kun käytät palveluitamme verkossa, verkkopalvelimemme luovat automaattisesti tietueita vierailustasi. Nämä tietueet sisältävät tyypillisesti IP-osoitteesi, linkitettyjä sivustoja, vierailtuja sivuja, käytettyjä linkkejä ja ominaisuuksia, katsottuja tai pyydettyjä tilanteita, käyttämäsi selaimen tai muun sovelluksen tyypin, kielen ja muita vastaavia tietoja. Kun käytät verkkokauppamme palveluitamme tai muuten olet vuorovaikutuksessa kanssamme televerkkojen välityksellä, tietoliikenneoperaattori voi siirtää tiettyjä lisätietoja, kuten matkapuhelinnumerosi, Nano Finland Oy:lle kyseisen viestinnän mukana.

2. Mitä Nano Finland Oy tekee henkilökohtaisten tietojen kanssa?

Nano Finland Oy voi käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin. Yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti.

 • Yhteydenpito kanssasi: Voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi tai tietoistasi johdettuja tietoja joko automaattisesti tai manuaalisesti tietojenkäsittelytoiminnoissamme kommunikoidaksemme kanssasi, esimerkiksi toimittaessamme tilaamiasi tuotteita onnistuneen maksutapahtuman jälkeen.
 • Palveluiden kehittäminen: Voimme käyttää henkilötietojasi tietojenkäsittely- ja resurssiprosessiemme, verkkosivustojen ja muiden niihin liittyvien palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kehitystyössä aggregoitua anonymisoitua tietoa.
 • Lakien ja säännösten noudattaminen: Voimme käyttää henkilötietojasi lakien, asetusten, oikeuslaitosten tai käytäntöjen edellyttämällä tavalla meille asetettujen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Nano Finland Oy käsittelee henkilötietojasi suostumuksellasi täyttääkseen kaikki pyytämäsi tai valtuuttamasi transaktiot. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi muiden henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi; ylläpitää tietojenkäsittelyyn liittyvien toimintojen, järjestelmien, verkkosivustojen ja palveluidemme turvallisuutta; ja Nano Finland Oy:n oikeuksien ja omaisuuden suojelemiseksi.

3. Jakaako Nano Finland Oy henkilökohtaisia tietojasi?

Nano Finland Oy ei myy, vuokraa, vuokraa tai muuten paljasta henkilötietojasi, ellei jäljempänä toisin mainita.

 • Suostumus: Nano Finland voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi, jos olet antanut suostumuksesi Nano Finland Oy:lle.
 • Nano Finland Oy ja valtuutetut kolmannet osapuolet: Nano Finland Oy voi jakaa henkilökohtaisia tietojasi muille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Nano Finland Oy:lle tässä lausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin. Nano Finland Oy valtuuttamiin kolmansiin osapuoliin voivat kuulua esimerkiksi toimituksia hoitavat kuriirit, ammatilliset neuvonantajat, ulkoiset lakimiehet ja muut kolmansien osapuolien toimittajat. Nämä Nano Finland Oy:n valtuuttamat kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietojasi muihin tarkoituksiin. Vaadimme heitä toimimaan johdonmukaisesti tämän lausunnon kanssa ja käyttämään asianmukaisia turvatoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Henkilötietojen kansainvälinen siirto: Tietojenkäsittely- ja resurssitoimintamme voi käyttää resursseja ja palvelimia, jotka sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Tämä tarkoittaa, että henkilökohtaisia tietojasi voidaan siirtää asuinmaasi ulkopuolelle, myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. Tällaisissa muissa maissa ei aina ole henkilötietojen erityistä suojaa koskevaa lakia tai niillä voi olla erilaiset yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevat säännöt. Tällaisissa tapauksissa käytämme toimenpiteitä henkilötietojesi riittävän suojaamiseksi sovellettavan lain edellyttämällä tavalla, esimerkiksi käyttämällä asiaankuuluvien viranomaisten (esim. Euroopan komission) hyväksymiä vakiosopimuksia ja vaatimalla asianmukaisten teknisten ja organisatoristen tietoturvatoimenpiteiden käyttöä.
 • Pakolliset ilmoitukset: Nano Finland Oy voidaan laissa velvoittaa paljastamaan henkilötietojasi viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, esimerkiksi valtion virastoille tai poliisille tai muille lainvalvontaviranomaisille. Nano Finland Oy voi myös paljastaa ja käyttää henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti puolustaa Nano Finland Oy:n perusteltuja etuja esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa menettelyissä.
 • Yritysjärjestelyt: Missä Nano Finland Oy päättää myydä, ostaa, sulauttaa tai muuten organisoida uudelleen yrityksensä tietyissä maissa, tähän liittyen se voi paljastaa henkilötietojasi mahdollisille tai todellisille ostajille tai niiden neuvonantajille.

4. Mihin toimenpiteisiin ryhdymme henkilötietojesi suojaamiseksi?

Tietosuoja ja turvallisuus ovat Nano Finland Oy:lle tärkeää. Olemme määritelleet erityiset vastuut käsitellä yksityisyyttä ja turvallisuutta koskevia asioita. Panemme täytäntöön sisäisiä toimintatapojamme ja ohjeitamme valitsemalla sopivan toiminnan, mukaan lukien ennakoiva ja reagoiva riskienhallinta, turvallisuus- ja yksityisyyden suunnittelu, koulutus ja arvioinnit. Suoritamme asianmukaiset toimet online-tietoturvan, fyysisen tietoturvan, tietojen menetyksen ja muiden vastaavien riskien torjumiseksi ottaen huomioon käsittelyn aiheuttamat riskit ja suojattavien tietojen luonteen. Rajoitamme myös pääsyä henkilötietoja sisältäviin tietokantoihimme valtuutetuille henkilöille, joilla on perusteltu tarve käyttää näitä tietoja.

5. Tietojen laatu

Teemme kohtuulliset toimenpiteet pitääksemme hallussaan olevat henkilötiedot oikeina ja poistaa vääriä tai tarpeettomia henkilötietoja. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä lausunnossa esitettyjen tai muuten sinulle ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei laki edellytä pidempää ajanjaksoa.

Kehotamme käyttämään henkilökohtaisia tietojasi tilisi kautta ajoittain auttamaan meitä varmistamaan, että ne ovat ajan tasalla. Voimme poistaa tilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmästämme 3 vuoden sisällä sen vuoden lopusta, jonka aikana olet viimeksi käyttänyt sitä tai päivittänyt sitä.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihin, joita Nano Finland Oy käsittelee sinusta:

 • Käyttöoikeudet: Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta, ja saada tiedoista kopio.
 • Tietojen siirrettävyys: Lain mukaan sinulla on oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa Nano Finland Oy:lle toimittamasi henkilötiedot.
 • Oikaisu ja poistaminen: Sinulla on oikeus saada epätäydellisiä, vääriä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilökohtaisia tietojasi päivitetyiksi tai poistetuiksi.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi Nano Finland Oy:lle henkilötietojesi käsittelemiseen.
 • Kohde: Sinulla on oikeus pyytää, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tilanteeseesi liittyvistä syistä.

Voit käyttää oikeuksiasi hallitsemalla tiliäsi ja profiilisi tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässämme tai, jos se ei ole mahdollista, ottamalla meihin yhteyttä. Varsinkin jos peruutat suostumuksesi tai haluat meidän poistavan tai lopettavan henkilötietojesi käsittelyn, emme ehkä pysty jatkamaan tietojenkäsittelyä kanssasi.

Jos et ole tyytyväinen tarjoamiemme oikeuksien käyttämiseen, voit ilmoittaa meille ottamalla yhteyttä meihin. Jos olet edelleen tyytymätön, sinulla on myös oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle valvontaviranomaiselle.

7. Kuka on henkilötietojesi valvoja?

Nano Finland Oy, Kivikonlaita 35, 00940 Helsinki, on henkilötietojesi hallinnoija. Voit ottaa meihin yhteyttä myös käyttämällä soveltuvilla Nano Finland Oy:n verkkosivustoilla annettuja yhteystietoja.

Nano Finland Oy tietosuojakäytäntöihin liittyvissä asioissa voit myös ottaa yhteyttä meihin tai yritystietosuojavastaavaamme osoitteessa:

Nano Finland Oy
Tietosuojavastaava
Kivikonlaita 35
00940 Helsinki

 

8. Muutokset tähän lausuntoon

Nano Finland Oy voi muuttaa tätä lausuntoa milloin tahansa ilmoituksella tai ilman erillistä ilmoitusta. Jos tätä lausuntoa muutetaan kuitenkin olennaisella, epäsuotuisalla tavalla, Nano Finland Oy lähettää ilmoituksen muutoksesta ilmoituksen alussa ja tietojenkäsittelyn hallintajärjestelmässä 30 päivän ajan. Suosittelemme, että vierailet uudelleen tässä lausunnossa ajoittain oppiaksesi kaikista tämän lausunnon muutoksista.